Katsomme enemmän eteenpäin

Tuottavan ja laadukkaan isännöinnin toteuttaminen edellyttää osaavaa, oivaltavaa ja ennakoivaa henkilökuntaa, unohtamatta pitkää kokemusta isännöintityöstä. Olemme erikoistuneet kunnossapitoon ja  isännöinnin monialaiseen työkenttään jo vuodesta 1984. Tunnemme paikkakuntamme kiinteistöt, rakentamisen, kiinteistötekniikat, urakoitsijat ja toimittajat – koko pelikentän.

Olemme asiakkaitamme käytännönläheisesti ja kehittävästi auttava asiantuntija-isännöitsijä, joka ei ohjaa asiakkaan kiinteistöä pelkästään kirjanpidon kautta peräpeiliin katsomalla, vaan jatkuvasti kiinteistöä kehittäen ja lisäarvoa luoden koko kiinteistön elinkaari huomioiden.

Kiinteistönpidon sekä tekninen että taloudellinen osaaminen samalta luukulta.

Pidämme itseämme alueen kokonaistehokkaimpana ja asiakaslähtöisimpänä isännöintitoimistona. Toimintamme on nopeaa, avointa, suoraa ja kehittävää – puutumme asioihin ennakoivasti aina tarvittaessa. Käymme isännöimissämme kohteissa ahkeran säännöllisesti, näin tiedämme aina, missä mennään ja mikä vaatii mahdollisesti nopeitakin jatkotoimia. Teemme asiakkaillemme ennakoivasti perusteltuja ehdotuksia – korjauksiin, parannuksiin, energiatehokkuuden kehittämiseen liittyen.

Koulutus ja kokemus

Henkilökuntaamme peruskoulutus on korkea. Henkilökuntamme osaaminen täydentää toinen toistaan. Toimistossamme on vahva sekä tekniikan että talouden osaaminen.

Ammattitaito on täydentynyt vuosikymmenten työkokemuksen kautta.

Taloyhtiöiden remonttien johtaminen

Erityisosaamistamme on kiinteistön remonttien tehokas johtaminen yhdessä taloyhtiön hallituksen apuna.

Kiinteistöjen ikääntyessä taloyhtiöiden erot isännöintitoiminnan osaamisessa ja tehokkuudessa tulevat suurimmin esille. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ammattitaitoisella ja osallistuvalla isännöinnillä on todella suuri merkitys hankkeiden kustannusvaikutuksiin. Taloyhtiöt eivät useinkaan osaa arvioida, kuinka paljon teknisesti osaava ja osallistuva isännöinti voi luoda lisäarvoa eli tienata taloyhtiölle ”rahaa” korjaushankkeissa. Korjaushankkeissa ensiarvoisen tärkeää on isännöinnin tekninen osaaminen.

Pitkäjänteinen suunnitelmallinen korjaustoiminta on hyvän kiinteistönpidon lähtökohta.

Esimerkkejä onnistumisistamme asiakaskohteissa:

Tutustu tästä asiakkaidemme kokemuksiin, lisäarvoa tuottavaan yhteistyöhön>