Isännöinnin perustehtäviä

Perinteisesti ja paperilla isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tehtävä on hoitaa yhtiön juoksevaa toimintaa ja hallintoa yhtiökokouksen sekä hallituksen antamien määräysten mukaisesti. Lisäksi laki määrittelee isännöitsijälle joitakin erityistehtäviä.

Käytännössä useinkaan pelkkä perustehtävien hoitaminen, kuten kirjanpito ja laskujen maksaminen ei riitä, mikäli taloyhtiö haluaa pitää kiinteistöstään huolta ajanmukaisesti ja sen arvo säilyttäen.

Taloyhtiölle tuottava isännöinti edellyttää isännöitsijältä oivaltavaa osaamista, usein sekä  teknistä että rahapuolen osaamista.

Isännöintipalvelusopimus

Isännöintipalvelusopimus tehdään aina kirjallisesti. Yksityiskohtaisesta tehtäväluettelosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen (pohjana esim. Suomen Kiinteistöliiton isännöintitehtäväluettelo).

Esimerkkejä isännöitsijän perustehtävistä:

Hallinnollisia tehtäviä

 • Kokoukset (hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset)
 • Kiinteistöä koskevat sopimusasiat (käyttöhyödykkeet, vakuutus, huolto …)
 • Valvontatehtävät
 • Ilmoitustehtävät

Taloudellisia tehtäviä

 • Toiminta- ja rahoitussuunnitelmien laadinta
 • Talousarvion laadinta ja seuranta
 • Rahaliikenteen hoito, kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta
 • Vuokra- ja vastikekirjanpito, palkat

Teknisiä tehtäviä

 • Kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen
 • Kunnossapidosta ja korjauksista huolehtiminen
 • Uuden kiinteistön vastaanottoon liittyvät asiat
 • Korjaus- ja perusparannusasioiden hallinnollinen organisointi
 • Viranomaiskontaktit
 • Asukastiedottaminen
 • Takuiden ja vastuiden seuranta
 • Muutostöiden rekisteröinti ja valvonta

Miksi Jokilaakson Isännöinti – hyvin hoidettu taloyhtiö on investointi tulevaisuuteen

Jokilaakson Isännöinti on enemmän kuin peruspalvelu – olemme taloyhtiölle Tuottava Isännöintipalvelu – lupaamme tuottaa kiinteistöllenne lisäarvoa.

Erityisosaamistamme on kiinteistöjen elinkaarijohtaminen, uusilla ja vanhemmilla kiinteistöillä on erilaiset tarpeet, energiatehokkuus sekä remonttitarve. Kehittäminen sekä remonttihankkeiden toteuttaminen oikea-aikaisesti ovat hyvänä pidetyille ja arvostetuille kiinteistöille elinehto.

Emme kilpaile alueen edullisimmalla isännöintipalveluhinnalla – kilpailemme osaavimmalla ja taloyhtiölle lisäarvoa tuottavalla asiantuntijapalvelulla. Olemme säästäneet vuosien varrella miljoonia euroja taloyhtiöiden korjauskustannuksia ennakoivalla, oivaltavalla ja tehokkaita ratkaisuja kehittävällä asiantuntijapalveluillamme, jotka ovat minimoineet taloyhtiöiden vahinkoja ja varmistaneet kustannustehokkaan korjaus- ja huoltotoiminnan.

Perinteisesti isännöinti liitetään voimakkaasti kirjanpitoon ja laskujen maksuun – on se sitäkin, mutta ennen kaikkea hyvä isännöinti on kiinteistön tarpeiden johtamista ajallaan huolellisesti ja kustannustehokkaasti. Tuottava Isännöinti on teknistä työtä, joka asettaa tekijälleen vaatimuksia.

Kiinteistön johtaminen tehokkaasti on suuressa määrin kunnossapidon ja käyttöhyödyketehokkuuden johtamista ja kehittämistä kestävällä tavalla kiinteistön elinkaarivaihe eli ikä huomioiden. Keneltä tämä onnistuu? Jokilaakson Isännöinniltä tämä onnistuu – annamme siitä asiakaslupauksen.

Alueellamme kiinteistökanta vanhenee kiintyvällä vauhdilla, velka kaikissa muodoissaan kasvaa – kehittävän ja oivaltavan isännöinnin tarve on nähtävissä kadulta käsin. Jokilaakson Isännöinti vastaa tähän huutoon. Avustuksellamme lupaudumme laittamaan hallituksenne kanssa kiinteistönne asiat kuntoon sekä taloudellisesti että teknisesti – tavalla, joka huomioi kestävän kustannuskehityksen.

Tutustu tästä asiakkaidemme kokemuksiin, lisäarvoa tuottavaan yhteistyöhön>

Sudenkuoppia

Suppeasti katsottuna perinteinen isännöitsijän toimenkuva on isosti peräpeiliin katsomista, ”eli kirjanpitoa ja laskunmaksua”, ei kehittävää eikä proaktiivista eli ennakoivaa kiinteistönpitoa – eikä edes johtamista tulosmerkityksessä. Pelkkä peräpeiliin perustuva hallinto johdattaa väistämättä kiinteistön virhekustannuksiin (vahingot), näivettymiseen ja sen arvon alenemiseen. Kiinteistö, jonka johtaminen ei ole kunnossa – ei ole haluttava.

Jos  kiinteistö ei ole haluttava – se on pidemmän päälle iso riski ja tulee erityisen kalliiksi osakkaille.