Jokilaakson Isännöinti Oy (edeltäneet toiminimet) on toiminut eteläisen Keski-Suomen alueella vuodesta 1984 alkaen. Vastuullamme on lukuisien asunto-osakeyhtiöden ja liikekiinteistöjen isännöinti.

Jokilaakson Isännöinti Oy, Himos isännöinti, on yksityinen ulkopuolisista tahoista riippumaton isännöintitoimisto. Olemme pienehkö, ketterä ja oivaltava – asiakkaillemme perusasioiden lisäksi lisäarvoa toimittava sekä kehittävä että kehittyvä kiinteistöalan palveluyritys.

Isännöinnin päivittäisten perusasioiden lisäksi ehdotonta osaamistamme on kiinteistöjen elinkaarijohtaminen, energiatehokkuuden kehittäminen sekä remonttihankkeiden toteuttaminen ja johtaminen kustannustehokkaasti.

Tehokastoimisto

Isännöintityön perustehtävien, hallintorutiinien tehokas hoitaminen edellyttää hyviä työvälineitä. Tietojärjestelmämme ovat mistä tahansa paikasta käytettävät nykyaikaiset ja tehokkaat.

Kaikki kirjanpito, suunnitelmat, huolto- ja korjaushistoria sekä tilinpäätökset talletetaan ja arkistoidaan sähköisesti. Kaikesta materiaalista saa tarvittaessa myös paperitulosteita.

Asiakkaan niin halutessa osa materiaalista voidaan siirtää esim. internettiin taloyhtiön omille sivuille, josta se on kaikkien saatavilla.

Riippumattomuus

Toimimme riippumattomasti ilman sitoumuksia alan ulkopuolisiin palveluntarjoajiin tai muihin tahoihin. Näin voimme tapauskohtaisesti auttaa asiakasta löytämään tarpeiden mukaan parhaimman ja kustannustehokkaimman yhteistyökumppanin. Vuosikymmenten aikana olemme luoneet toimivan yhteistyökumppaniverkoston luotettavista toimijoista, joiden palvelut ovat asiakkaidemme käytössä oman tahtonsa mukaisesti. Lisäksi asiakkaidemme halutessa, tehokkuuden ja laadun maksimoimiseksi omien emo- ja sisaryritystemme Jokilaakson Kiinteistöinsinöörit Oy:n ja Maalaustyö Kari Pohja Oy:n palvelut ovat asiakkaidemme käytössä avoimin kortein.

Mitä on isännöintimme lisäarvo asiakkaillemme?

Pitkä toimintahistoriamme on mahdollistanut meille sekä teknisen että taloudellisen tiedon keräämisen alueemme erityyppisistä kiinteistöistä hyvin laajasti.

Tiedoista on kerätty yhteenvetoaineistoja (vertailutietoja), joiden perusteella käytössämme on paljon sellaisia tunnuslukuja, jotka kertovat – onko kiinteistön asiat kunnossa (teknisesti, taloudellisesti) ja miten asioita voisi kehittää ja mikä asia on romahtamassa. Asiakkaamme tietävät joka hetki missä mennään.

Järjestelmämme mahdollistaa huoltohistoriatietojen ja kirjanpidon hyödyntämistä nopeasti ilman erillistä lisä- ja selvitystyötä – niin jokapäiväisessä päätöksenteossa kuin parannusprojekteissakin. Tämä hiljainen tieto mahdollistaa hallitusten informointia selkeästi, nopeuttaa ja parantaa päätöksenteon luotettavuutta – taloyhtiön tarve teettää kalliita ”turhia” tuottamattomia selvityksiä, katselmuksia tai suunnitelmia ulkopuolisilla asiantuntijoilla  vähenee – näin taloyhtiö säästää rahaa, jos osaaminen on omalla isännöitsijällä – Jokilaakson Isännöinnillä sekä Jokilaakson Kiinteistöinsinööreillä.

Hyvin usein historiatietoon perustuvalla ennakoivalla, ketterällä ja luotettavalla toimintamallilla voidaan toteuttaa hankkeita kustannustehokkaasti sekä välttää virhekustannuksia (vahingot).

Esimerkkejä onnistumisistamme asiakaskohteissa:

Tutustu tästä onnistumisiimme »