Asunnossa tai muussa osakehuoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on tehtävä kirjallinen muutostyölupahakemus taloyhtiölle – ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA. Hakemus on tehtävä kaikista kunnossapito-/muutostöistä, joissa tehdään enemmän kuin maalataan tai tapetoidaan. Eräät muutostyöt vaativat lisäksi viranomaislupakäsittelyä. Tällaisia ovat mm. märkätilojen tai keittiön laajennus tai siirto, saunan rakentaminen huoneistoon, reiät ja aukot kantaviin rakenteisiin.

Muista, että muutostyöhakemuksen käsittely taloyhtiön hallituksessa voi kestää yleensä muutaman viikon. Täytä muutostyöhakemus hyvissä ajoin ennen remontin suunniteltua aloitusajankohtaa.

Rakennuttaja (osakas) vastaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle hakemuksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista sekä remontin valvonta- ja dokumetointikuluista. Taloyhtiön järjestämä valvonta tapahtuu isännöinnin johdolla.

Rakennuttaja (osakas) vastaa, että töiden tekeminen noudattaa hyvää rakennustapaa. Rakennuttaja (osakas) vastaa myös siitä, että kaikki töiden valmistelu (suunnitelmat, asbestikartoitus/muu haitta-ainekartoitus, mahdollinen rakennuslupa jne.) on saanut hyväksynnän, ennen töiden aloittamista. Taloyhtiön edustaja (isännöitsijä tai hallitus) antaa tämän jälkeen luvan työn aloittamiselle.

Sähkö-, LVI-, vesieristys- ja asbestityöt tulee teettää valtuutetuilla urakoitsijoilla (alan ammattilaisilla).

Liitä mahdolliset kuvat ja suunnitelmat muutostyölupahakemukseen.

Tee muutostyölupahakemus tästä =>