Tietosuoja taloyhtiöpalveluissa GDPR

Isännöintipalveluiden tarjoaminen taloyhtiöllenne edellyttää mm. taloyhtiön asukkaiden ja osakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Käytämme näitä tietoja taloyhtiön hallinnollisiin tarpeiisiin, jotta voimme tuottaa sopimuksemme mukaista isännöintipalvelua sekä muita asumisen palveluita taloyhtiössänne.

Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä, ottakaa yhteyttä yritykseemme yhteydenottolomakkeella (www.kiinteistoinsinoorit.fi)

Taloyhtiörekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja isännöimiemme taloyhtiöiden asukkaista ja osakkaista:
* huoneiston asukkaiden tiedot (huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet, syntymäajat ja tai henkilötunnukset), silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä

* sähköpostiosoitteet
* puhelinnumerot
* sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat

* remontti- ja muutostyörekisterit

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas/osakas asuu taloyhtiössä tai taloyhtiö on isännöintiyrityksemme asiakas. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista.

Henkilötiedot tallettuvat rekisteriin osakekaupan ja tai taloon muuton yhteydessä tai taloyhtiön osakkailta ja asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten internetsivujen lomakkeilla, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy taloyhtiösivuille kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja
viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.
Isännöintipalvelu tarvitsee osakkaan ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa isännöintitoimistolla tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja laskutuksessa, vastike- ja
vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä tai muissa tarpeissa valvottaessa isännöintipalveluyrityksen ja taloyhtiön etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiönne virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä taloyhtiön mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten huolto- ja perintäyhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan
luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.
Isännöintiyrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan isännöintiyrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason
toteutumisen. Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää isännöintipalveluyritykseltä pääsy tarkastamaan häntä koskevat tiedot, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.