Päijätraitti on Korpilahden keskustan puutalokorttelissa oleva, kaksikerroksinen, 12:n  huoneiston  luhtitaloyhtiö. Museon naapurissa Martinpolkuun rajoittuvalla tontilla oleva talo on rakennettu vuonna 2000.

Jokilaakson Isännöinti on vastannut yhtiön hallintorutiineista vuodesta 2010 lähtien. Hallitus on kolmijäseninen. Yhteistyö isännöitsijän kanssa on välitöntä ja jatkuvaa, joten virallisten kokousten määrä on voitu vähentää välttämättömimpään menneiden teknisten hankevuosien jälkeen.

Talon yläpohja lisäeristettiin vuonna 2012 ja öljylämmitys korvattiin kolmekaivoisella maalämpöjärjestelmällä 2013. Ennestäänkin maltilliset lämmityskulut saatiin alenemaan 2/3  suhdanteiden muuttumisesta huolimatta. Koko talo huolto maalautettiin ulkopinnoiltaan kesällä 2015. Kaikki hankkeet on viety läpi hyvässä yhteisymmärryksessä ja ohjauksessa.

Päijätraitin kiinteistönhoito otettiin vuonna 2011 ”omiin käsiin”. Pihatyöt, lumityöt ja kiinteistön useimmat huoltotyöt tehdään talkoilla. Tehtäviä varten yhtiöllä on jatkuva talkootyövakuutus. Vaativat, tekniset huoltotyöt teetetään ulkopuolisilla osaajilla.

Päijätraitti on hyvä talo, hyvissä käsissä! Hallituksen puheenjohtaja Ari Harju.

Julkaistu taloyhtiön hallituksen kanssa yhteistyössä.